วัดป่าห้วยลาดนอกจากจะมีศาลาเฉลิมพระเกียรติที่ใหญ่โตโอ่อ่า สง่างาม ซึ่งประดิษฐานพระประธานสีขาวบริสุทธิ์ สร้างด้วยแร่แคลไซด์ มีนามว่า พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ องค์ใหญ่ที่สุด ซึ่งงดงามปานเทวดาสร้างและศักดิ์สิทธิ์ ประดุจหลวงพ่อโสธร มีฉากหลังเป็นภูเขาเยี่ยมเทียมฟ้า มองเห็นม่านเมฆลอยระเรี่ย มากระทบพื้นดิน ท่ามกลางกลิ่นหอม ของดอกหอมหมื่นลี้และดอกไม้นานาพันธ์ บรรยากาศเช่นนี้จะดำรงคงอยู่อีกนานแสนนานตลอดไป ท่านอาจารย์จึงเป็นผู้ชี้ทาง แห่งบุญให้ลูกศิษย์ร่วมสร้าง ฝากไว้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา ไบนารี่ออฟชั่น

งานบุญตามเทศกาล

พิธีทอดกฐิน สามัคคี ประจำปี 2557

กลุ่มบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช...

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมงานประเพณี ประจำปี 2558

รูปนำ

กราบบูชารูปหล่อบูรพาจารย์ 35 องค์...

อ่านต่อ

งานด้านเผยแผ่ธรรมะ

ขอเชิญร่วมสร้าง องค์พระสัพพัญญู รู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ

Word-12

ขอเชิญร่วมสร้าง องค์พระสัพพัญญู รู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ ณ วัดป่าโรงถ่าน ต.เกาะช้างใต้ จ.ตราด...

อ่านต่อ

พิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี วัดป่าโรงถ่าน

pic Head

พุทธศาสนิกชน ร่วมกันสร้าง พระสัพพัญญู รู้แจ้งสามแดน โลกธาตุ ณ วัดป่าโรงถ่าน...

อ่านต่อ

งานแสดงมุฑิตาจิต บ้านเรือนไทย

pic 01

ออฟชั่น มุฑิตาจิต และ รดน้ำขอพร ณ บ้านเรือนไทย ลาดพร้าว...

อ่านต่อ